Onze titels

€ 9,95
Beyond the image - E-book

Beyond the image is a book about the biographical triptychon, one of the tools of biographical coaching.What do these images say about my life? What am I actually doing here? What is mine to do now? Beyond the image is a book about the biographical triptychon, one of the tools of biographical coaching. It is a way of looking at a life situation through three simple drawings and biographical questions. This allows you to see it in a new light, to gain insight and to find a deeper meaning. Since the Middle Ages, the triptych has been a widely used art form to tell stories through images. The biographical triptychon is part of this rich tradition. Beyond the image is designed for biographical coaches, but other coaches can work with it too. And if you want to explore your own life through drawing and questioning, open this book and get to work. Paula Boon (1961) is a teacher and training coordinator at the Instituut voor Biografiek. She also works as a biographical coach. The biographical triptychon is her speciality and her great love.

€ 22,50
Het beeld voorbij

Wat zeggen deze beelden over mijn leven? Wat doe ik hier nu eígenlijk? Wat staat mij te doen? Het beeld voorbij gaat over het biografisch drieluik, een van de instrumenten die het vak biografisch coachen rijk is. Het is een manier om een levenssituatie aan de hand van drie eenvoudige tekeningen te onderzoeken met biografische vragen. Zo kun je er nieuw licht op werpen, inzicht verkrijgen en betekenis vinden. Sinds de Middeleeuwen is het drieluik een veelgebruikte kunstvorm om verhalen in beelden te vertellen. Het biografisch drieluik sluit aan bij deze rijke traditie. Het beeld voorbij is bedoeld voor biografisch coaches, maar ook andere coaches kunnen er mee werken. En als je zelf je leven al tekenend en vragend wilt onderzoeken, pak dit boek erbij en ga aan de slag. Paula Boon (1961) is docent en opleidingscoördinator aan het Instituut voor Biografiek. Daarnaast heeft zij een praktijk als biografisch coach. Het biografisch drieluik is haar specialisatie en grote liefde.

€ 9,95
Art and Science of Biography - E-book

The Art and Science of Biography offers you tools to perceive your life more objectively, bring you inner peace by enhancing a deeper understanding of your life.Who am I? What do I want? What can I do? Where am I going? The Art and Science of Biography, Learning From Your Life is about living with questions. By asking questions about your life, you create the possibility for new discoveries about yourself and your surroundings. It is for anyone who asks: What paths did I take? How can I guide myself in my life? In short, it is for the human being who wants to discover their own biography, who want to be in a dialogue with it. This book is also an introduction in The Art and Science of Biography, a term originating from: biography, the description of the life of a human being. The Art and Science of Biography offers you tools to perceive your life more objectively. It involves asking questions about the past, observing life themes, finding golden threads and creating awareness of your development. It helps you to open up towards the future. The Art and Science of Biography can bring you inner peace by enhancing a deeper understanding of your life. 'What shapes our lives are the questions we ask, refuse to ask, or never think of asking.' Sam Keen, philosopher

€ 22,50
Leren van je leven

Wie ben ik? Wat wil ik? Wat kan ik? Wat heb ik gewild? Wat ga ik doen? Waar ga ik naartoe? Leren van je leven gaat over het leven met vragen. Door je leven te bevragen, creëer je de mogelijkheid om voortdurend nieuwe ontdekkingen te doen over jezelf en je omgeving. Dit boek is een introductie in de biografiek, een term die komt van biografie, de beschrijving van het leven van een mens. Biografiek gaat over het zicht krijgen op het eigen leven en werkt als pijler of anker. Door vragen te stellen aan het verleden komen levensthema’s, rode draden en ontwikkelingen in de levensloop aan het licht. Dat geeft ruimte en opent de blik naar de toekomst. Leren van je leven is voor iedereen die wil weten waarom het ertoe doet het eigen leven te onderzoeken. Voor de mens die het leven ziet als ontwikkelingsweg. Die in gesprek is met zijn leven en zich afvraagt: hoe moet ik het doen? Voor iedereen die de behoefte heeft om te zien welke richting hij zelf geeft aan het leven. Die wil weten: hoe heb ik tot dusver in mijn leven gestuurd? Kortom, voor de mens die ontdekkingen wil doen over zichzelf en de wereld waarin wij leven.